Online Otobüs Uçak Bileti Uçak Bileti Al
  • has-turizm-otobus-bileti-onlineallnette
  • varan-turizm-otobus-bileti-sitemizde
  • ulusoy-turizm-otobus-biletleri-sitemizde
  • metro-turizm-online-otobus-bileti-al
  • otobus-ucak-biletiniz-artik-hem-android-hem-de-iphone-ipadde
  • otobus-ucak-biletleriniz-iphone-ve-ipadde-ucretsiz-indir
  • otobus--ucak-bileti-android-ile-cebinizde
Hava - Yol - Trafik - Mesafe Hesaplama »
Eskişehir Alpu Tanıtım Filmi - Online Ucuz Otobüs Bileti Al - OnlineALL.Net

Eskişehir Alpu Tanıtım Filmi

Eskişehir Alpu Tanıtım Filmi

En Ucuz Eskişehir Uçak Biletini Alabileceğiniz Adres www.ucakbiletiall.net   

En Ucuz Eskişehir Otobüs Biletini Alabileceğiniz Adres www.onlinetiall.net   TARİHİ 

İlçe ,ilkçağlarda Frigya adı verilen bölge içerisindedir. İlçe içerisinde bulunan  höyüklerden,bölgenin ilkçağlarda yaygın bir kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır.

M.Ö.2000 yıllarında doğudan inen Hititler bu çevreyi Hitit topraklarına dahil etmişlerdir.M.Ö.2000 yıllarında Hitit egemenliğine  son  vererek geniş  bir alana yayılan Frigler Alpu’nun da içinde bulunduğu  Eskişehir  Ovasına  yerleşerek bir krallık  kurmuştur. M.Ö.116 yılından sonra bütün Frigya  Roma  idaresine  geçince, bu yörelerde Roma-Frig  halkı kaynaştırılarak iskan ettirilmiştir.1972 yılında  Büyükkızlar Höyüğünde bulunarak Eskişehir Arkeoloji Müzesine teslim edilen 180 bilezik,  kolye, yüzük, sikke  ve benzeri eşyalardan Romalıların bölgede uzunca bir süre yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

1071  Malazgirt  muharebesinden sonra  doğudan    gelen   Türkler , 1074  yılında  bu yöreyi aldılar.Selçuklu Uç Beylerinden  Bozhan,halen  ismi    Bozan olan  İlçeye  bağlı  Bozan Kasabasının bulunduğu yerde kendi  adı ile  anılan bir  han   yaptırdı.   Bozhan    kabilesinden altı haneyi verimli otlaklarla kaplı      bulunan   bu  bölgede  iskan  ettirilmesiyle ilk kez  yerleşim birimi olarak Alpu kurulmuştur.  Rivayetlere    göre   Alpu adı   Altı,  Altu, Alpu  olarak   değişime uğramıştır. Halen dört Mahallesi bulunan   İlçenin    Kemalpaşa    Mahallesi   buraya   yerleşen altı haneden üremiştir. Bu  mahalleye   eski   Alpu  denilmektedir . 1928   yılında   Eskişehir   İl Merkezine bağlı Bucak statüsüne  kavuşmuştur.  1936  yılında Romanya  ve  Bulgaristan ’dan gelen göçmenlerin yerleşmesi ile  Fevzipaşa Mahallesi  kurulmuş ,bu  mahalle  aynı  zamanda Gökçekaya Barajının yapımı  nedeniyle  arazileri  kamulaştırılan  Mihalıççık  İlçesi  Süleler   ve Ermenek Köylülerinin de iskan sahası olmuştur. Denizli/Çivril  ve Konya yörelerinden  gelenlerin de mahalleye yerleşmesiyle büyüyen mahalle eski   Cumhurbaşkanımız  Sayın Kenan EVREN ’in ismine izafeten Evrenpaşa Mahallesi olarak  iki mahalleye  ayrılmıştır. Daha sonra halktan gelen isim değişikliği dilekçeleri doğrultusunda Belediye Meclisimizin 03.06.2010 tarih ve 28 sayılı kararıyla mahallenin ismi Yunusemre Mahallesi olarak değiştirilmiştir. Kemalpaşa Mahallesinin büyümesiyle Fatih Mahallesi adında yeni bir mahalle oluşmuştur.

1955 yılında Belediye Teşkilatı kurulan Alpu,19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçe Merkezi olmuştur.

COĞRAFİ YAPISI

İlçe,Eskişehir ilinin 40.km. doğusunda olup,batısında İl merkezi,kuzey batısında Sarıcakaya, doğusunda Beylikova,kuzeydoğusunda  Mihalıççık,  güneyinde  Mahmudiye ilçeleri ile kuzeyinde Ankara İl sınırlarının çevrelediği Alpu ovası üzerinde yer almaktadır.Topraklarının 4/3 ne tekabül eden bu ova kuzeye gidildikçe yükselir ve Sündüken dağları ile en yüksek kesimi oluşturur Sündüken dağları Alpu İlçesinin kuzeyinde Ankara il sınırına kadar ulaşır, bu sınırını Gökçekaya baraj gölü ile Sakarya nehrinin kolu olan ovanın porsuk nehri tarafından ikiye bölünür. Porsuk ırmağından tali kanallara bu ovanın ekseriyetini sulu tarım yapılmaktadır. Taban suyu da yüksek olan Alpu ovası İç Anadolu bölgesinin zengin ovaları arasında yer almaktadır. İlçe iklim bakımından İç Anadolu bölgesine özgü kara iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak,kışlar yağışlı ve soğuk,ilkbahar ayları genellikle yağmurlu ve ılık,sonbahar aylarında ise serin ve kurak geçer. Yılda  ortalama  398.1  kg. yağış düşer. Isı yazın 30-38,kışın 50 ile 20 derece arasındadır. İlçe merkezimizin Yüzölçümü 638 hektar olmakla beraber imar planı genişleme çalışmalarımız devam etmektedir.

NÜFUS DURUMU

İlçemiz nüfusu 2014  yılı TUİK verilerine göre İlçemiz merkezinin nüfusu 4.958, bağlı mahallelerinin toplam nüfusu 11.822 dir.

İDARİ DURUM

Alpu,1928 yılında Bucak merkezi olmuş,1955 yılında Belediye teşkilatının kurulması ile gelişmiş ve 19.06.1987 gün ve 3392 sayılı kanunla İlçe statüsüne kavuşmuştur. 6360 sayılı kanunla da Bozan ve Osmaniye Beldelerimiz İlçe Merkezimizin mahallesi haline gelmiştir. 

SOSYAL DURUM

1-KONUT

İlçemiz merkezinde görev yapmakta olan memurların bir kısmı muafakat alarak Eskişehir il merkezinde ikamet etmektedir. Takriben 80-100 arası konuta ihtiyac olan ilçemizde Belediye öncülüğünde toplu konut çalışmaları başlamış ve halen devam etmektedir.İlçemizdeki ilk yerleşim yerleri kerpiç ve taş dan tek kat üzerine yapılmış olup,son dönemde yapılan evler betonarme ve 2-3 kat üzerinedir. olduğu gibi Resmi kuruluşlarının bir kısmının idare binalarına ihtiyaçları vardır. İlçe merkezi halen göç almaktadır.

2-SOSYAL YAŞANTI

Toplumsal yaşamın temelini oluşturan aile, geleneksel yapıya sahip olmakla birlikte, ülkemizdeki sosyal değişmelere paralel olarak bu aile tipinin çekirdek yapıya dönüştüğü görülmektedir. Kalabalık aileler artık anne,baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelere yerlerini bırakmış durumdadır

3-EVLİLİK 

İlçede gençler genellikle görücü usulü ile evlenmektedir. Orman köylerimizde gençler daha erken yaşlarda evlenmekte, ova köylerinde özellikle tatar köylerinde geç evlenmektedir. Evliliklerde devlet nikahı esas olup, imam nikahı ile evlilikler asgari düzeye inmiştir.

4-ELEKTRİK

İlçe merkezimiz ve bağlı mahallelerimizde elektriksiz ev bulunmamaktadır.

5-SU

İlçe merkezinin içme suyu depoya 4 km. mesafede açılmış bulunan kuyulardan alınarak,150 tonluk ve 800 tondan oluşan su depolarına gelmekte ve buradan da şebeke ile ilçeye dağıtımı yapılmaktadır.1987 yılında yapılan yatırımlar ile su şebekesi genişletilmiştir. İçme suyumuz ilçemize yeterli olduğu gibi iler ki yıllardaki nüfus artışına göre (50.000 kişiye) karşılar niteliktedir. 6360 sayılı yasayla Su ve Kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir Belediyesine devredilmiş olup, bu doğrultuda projeler bulunmaktadır.

6- KANALİZASYON

İlçe merkezindeki konut ve işyerlerinin tümüne yakın bir bölümü kanalizasyon şebekesine bağlı değildir. İlçemiz Mahallelerinde yağmur suyu projesi kısmen tamamlanmıştır. . 6360 sayılı yasayla Su ve Kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir Belediyesine devredilmiş olup, bu doğrultuda projeler bulunmaktadır.

7-SAĞLIK

İlçemiz Devlet Hastanesi  Eskişehir Devlet Hastanesinin Ünitesi olarak 05.03.2001 tarihinde faaliyete geçmiştir.1 Başhekim yardımcısı,1 Başhemşire yardımcısı,1 Müdür Yardımcısı,1 Laborant,4 Hemşire,1 adet Aşçı ve özel şirkete ait 3 Hizmetli görev yapmaktadır.Alpu Ünitesi Doktor ve diğer personeli Eskişehir Devlet Hastanesi tarafından görevlendirilmektedir.Hastanenin Acil Servisi 1 Pratisyen hekimi ile halkımıza 24 saat hizmet vermektedir.Hastanemizde 4 bölüm mevcut olup, Dahiliye,Kadın Doğum,Çocuk,Acil ve Genel Cerrahi bölümlerinden oluşmaktadır.Personeller günlük olarak ilçemize gelip gitmektedir.10 adet lojman mevcut olup,50 adet hasta yatağı bulunmaktadır. İlçe merkezinde bulunan Sağlık Grup Başkanlığı kendi binasında hizmetlerini 3 Doktor,1 Sağlık Memuru,4 Hemşire,5 Ebe ve 1 Memur ile yürütmektedir.Bozan Sağlık Ocağında ise kendi binasında hizmetlerini 2 Doktor,1 Sağlık Memuru, ,3 Ebe ve 1 Hizmetli ile görev yapmakta olup,bir adet ambulans mevcuttur. Osmaniye Sağlık Ocağı Tabipliğinde 2 Doktor,1 Sağlık Memuru, 1 Ebe, ve 1 Hizmetli,1 adet Ambulans bulunmaktadır. Özdenk, Ağaç hisar, M.Karacören, S,Karacaören ve Bahçecik köylerinde sağlık evleri bulunmaktadır. Sağlık evi bulunan köylerimizden sadece bir tanesinde 1 Ebe görev yapmaktadır.Bu yerlerde sağlık yönünden koruyucu ve tedavi edici hekimlik görevi yerine getirilmektedir.Diş hekimliğine Yardımcı Sağlık Personeli,Doktor,Hemşire,Ebe, Hizmetli ve Ambulans şoförü ihtiyaç bulunmaktadır.

8-HABERLEŞME

Alpu İlçe merkezimizde Posta hizmetleri yürütülmektedir.

9-ULAŞIM

Alpu ilçesi, Mihalıççık-Beylikova-Eskişehir Karayollarının ve Ankara-Eskişehir demiryollarının üzerinde kurulmasından dolayı seri bir ulaşım ağı üzerinde bulunmaktadır.

10-İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

İlçemizde en önemli iş gücü tarım, orman ve hayvancılığa dayanmaktadır.12 adet orman köyümüzün ekseriyetinin geçim kaynağını orman kesim işçiliği ve hayvancılıktır. Bu yörelerimizde ekilebilir arazilerin azlığı nedeniyle zirai ürünlerin ekimi az miktarda yapılabilmektedir.

11-EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU

Toplumumuzun daha ileri bir yaşama düzeyine ulaşmasında çok önemli bir yeri olan örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri ilçe merkezinde  1 Anadolu Lisesi, 3 İlkokul, 2 Ortaokul ve 1 adet İmam hatip orta okulu mevcuttur. 1 adet de Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.

12-TURİZM 

İlçe sınırları içerisinde bulunan Gökçekaya baraj gölü ile sahası çevresinde bulunan Çatacık ormanları, Merkez Karacaören Mahallesinde Saklı Kanyon, Büğdüz Mahallesinde Selçuklu Cami, Uyuzhamam Mahallesinde Tarihi Hamam bulunmaktadır.

13-SAVAT-GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ

İlçemizin Yunusemre ve Fevzipaşa mahallelerinde oturan yaklaşık 240 haneden oluşan gümüş işlemeciliği el sanatları ustaları, aileleri ile birlikte SAVAT adı verilen sanatı sürdürerek geçimlerini sağlamaktadırlar.

SAVAT gümüş üzerine siyah savat çamuruyla yapılan bir süsleme tekniği ve tarzıdır. Gümüş cilalanınca bembeyaz bir renk verir. Savat ise siyah renklidir. Siyah beyaz bir renk ile gümüş eşya ayrı bir estetik görünüme sahip olmaktadır.

Savat yapılacak eşya üzerine desen raptedilir. Derin kalem çizgileri ile oyulur,savat çamuru bu oyuklara sürülür ya da ekilir.

Savat çamuru;kurşun,gümüş,bakır,kükürt karışımından oluyur. Ekme ya da sürme savat doldurulmuş gümüş eşya ateşe tutulur. Savat çamuru oyuğa iyice yayılır ve bütün oyuklar savat ile kaplanır. Ateşten indirilip soğumaya bırakılır. Eser soğumaya bırakıldıktan sonra eğe ile tesviye edilir,keçe cilası ile iyice parlatılan eser siyah beyaz bir renk halini alır.

Evlerde icra edilen bu işlemecilikte kullanılan desen ve motifler, atalarından öğrendikleri Türk motifleri ve esinlendikleri Osmanlı padişahlarına ait tuğra ve mühürlerdir. Her hane ortalama yılda 500 er kg. gümüş işlemektedir.

Baston, kama, kamçı,tabaka,ağızlık,at eğer takımları,Van Kafkas ve Türkmen kemerler,bilezikler,kolye,küpe,yüzük, kravat iğnesi, tabanca kabzası, yaka iğneleri, gümüş düğmeler, çay takımları,künye,yaka rozetleri gibi değerli ve turistik eşyalar üretilmekte ve işlenmektedir.

İşlenen ürünlerden Van Kafkas ve Türkmen kemerleri, cebe ve bilezikler özellikle doğu illerimizde; Sivas,Malatya,Erzurum,Diyarbakır,Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep yörelerinde pazarlanmakta, satışlar toptancı esnaflara yapılmaktadır.

Zincirli kolye, bilezik,telkari işleri de Antalya,Mersin,Ürgüp-Göreme gibi turistik yörelerde pazarlanmaktadır. Burada ikinci el satışları Alpu fiyatlarına göre daha pahalıdır. Küpe, ağızlık, tespih püskülleri kolye ve yüzüklerde Orta Anadolu da çok tutulmaktadır.Özelikle UMRE ye gidenleri dönüşlerinde getirdikleri hediyelik eşyalar,aslında Alpu’ da işlenen gümüş işleridir.

Eskişehir Alpu Tanıtım Filmi Haberi Oku, Eskişehir Alpu Tanıtım Filmi Haberi Paylaş ve Yorum Yap
Etiketler; »Eskişehir »Alpu »Tanıtım »Filmi
Etiketler » Eskişehir   » Alpu   » Tanıtım   » Filmi  

DİĞER SEYAHAT HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri
otobus ucak bileti
OnlineALL.Net Güvenli Site OnlineALL.Net Facebook OnlineALL.Net Twitter OnlineALL.Net Google+