Online Otobüs Uçak Bileti Uçak Bileti Al
  • has-turizm-otobus-bileti-onlineallnette
  • varan-turizm-otobus-bileti-sitemizde
  • ulusoy-turizm-otobus-biletleri-sitemizde
  • metro-turizm-online-otobus-bileti-al
  • otobus-ucak-biletiniz-artik-hem-android-hem-de-iphone-ipadde
  • otobus-ucak-biletleriniz-iphone-ve-ipadde-ucretsiz-indir
  • otobus--ucak-bileti-android-ile-cebinizde
Hava - Yol - Trafik - Mesafe Hesaplama »
Antalya Manavgat Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO - Online Ucuz Otobüs Bileti Al - OnlineALL.Net

Antalya Manavgat Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO

Manavgat Seyahat Rehberi ve Tanıtım Filmi videosu

Coğrafi Yapı 

Antalya'nın 180 km doğusunda 10 km uzunluğu, 7 km eninde Akdenizkıyısında Gazipaşa Ovası üzerine kurulmuştur. Doğusunda İçel ili Anamurİlçesi, kuzeydoğusunda Karaman ili Ermenek ilçesi kuzeyinde Sarıvelilerilçesi ve batısında ise Alanya ilçesiyle komşudur. Güney sınırları teşkil eden Akdeniz sahiline paralel bir şeklilde yaklaşık 35 km içerde batıdan doğuya doğru uzanan Toroslarla çevrilidir. Yüzölçümü 931 km olup ilçe merkezi sahilden 3 km içerde yer almakta ise de yeni yerleşimler sahile kadar uzanmıştır.

İlçenin kıyı şeridi uzunluğu yaklaşık 50 km.dir. Denize girmek için çok uygun plajlara sahiptir. Kıyı şeridinin yarıya yakını kumsal olup diğer kısmı kayalıklardan oluşur fakat kayalıkların arasına gizlenmiş müthiş güzellikte koylar da denize girmek için ideal mekanlardır. İlçe merkezi ile deniz kıyısı arasında alçak tepeler yer almaktadır. Ovanın kuzeyinde dağlık plato bulunur. Nisan ve mayıs aylarında ilçe de bir saat arayla hem kayak yapma hem de denize girme imkânı vardır.

Kuzeyindeki kütle olan Torosların batı kıyı sıradağlarının adı Akçal Dağlarıadıyla bilinir ve en yüksek tepesi "Deliktaş" noktası 2253 m'dir. Alçak kısımlar ise kıyı boyunca uzanan alüvyal bir ova meydana getirmektedir. Alivüyol ovadan yüksek dağlık sahaya geçiş nispeten dik yamaçlarla olmaktadır. Güneyde Selinus harabelerinin bulunduğu tepenin ön kısımında yalıyarlar vardır. Kıyıda bulunan tepenin iki tarafında plajlar uzanır. Plajlar ince kalker kumlardan meydana gelmiştir. Yalıyarlar kalkerlerden oluşup yer yer 50-100 m yüksekliğe kadar ulaşmaktadır.

Toprakları kıyıda kızıl kestane renkli olup bu topraklar sebze, narenciyeve muz tarımına uygundur. İçerilere doğru kızıl renkli (Terrarossa) topraklar olup bu topraklarda da tahıl tarımı yapılır. Dağılık kesimlerde de hayvancılık ağırlık kazanmaya başlar.

ANTALYA GAZİPAŞA YA NASIL GiDiLiR

Gazipaşa, Alanya'ya 44, Antalya'ya 180 km. Her iki merkezden de ilçeye otobüsle ulaşılabiliyor. Özel araçla yola çıkanlar sahil yolunu izleyerek kolayca Gazipaşa'ya ulaşabilirler.

Ayrıca İstanbul ve Ankaradan hava yolu ile ulaşım başlamıştır.

1.    SELİNUS ANTİK KENTİ

Antik Selinus Kenti Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde yat limanının ve Hacı Musa Çayı’ nın güneybatısındaki denize dirsek gibi uzanan bir tepenin üzerinde ve yamacında yer alır. Kentin akrapolü tepeye kurulmuştur. Ayrıca bu tepe üzerinde Orta Çağ Kalesi yer almaktadır. Akrapol içerisinde kilise ve sarnıç günümüze kadar gelmiş önemli yapılardır. Selinus kentinini diğer yapıları sahilde ve yamaçta yer almaktadır. Bu yapılar arasında hamamlar, agoralar, Selçuklu Köşkü, su kemeri ve Nekrapol alanı bulunmaktadır.

Selinus dağlık Klikya bölgesinin en önemli bölgesidir. Roma İmparatorlarından Trijan’ ın bu kente ölmesinden dolayı kent bu adı almıştır. Nekropoldeki anıtsal mezar önemlidir.

Alanya lisesindeki ostoteklerin çoğunluğu Selinus Nekropolünden getirilmiş olup, bu da Selinus’ ta bir atölyenin varlığını düşündürmektedir.

2.    ANTIOCHEIA AD GRAGUM (Güney Kalesi)

 

Gazipaşa İlçesine 18 km uzaklıktaki Güney Köyündedir. Nohut yeri olarak bilinir. Kentin bulunduğu bölge denize dik inen dağlık bir araziden oluşmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 300 metredir. Burada kalıntılar nekrapol alanı, sütunlu cadde , kilise, hamam, agora, anıtsal kapı ve orta çağ kale surlarıdır. Antioche Ad Gragum 4. Commagene kralıdır. Krallığın merkezi Adıyamandır. Kent daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinde iskan görmüştür.

 

3.    LAMUS KENTİ –(ADANDA)

 

Antik Kent Gazipaşa İlçesi’nin 15 km kuzeydoğusundadır. Bugünkü Adanda Köyünün2 km kuzeyinde yüksek ve sarp bir dağın zirvesinde kurulmuştur. Kent surla çevrili olup doğuya bakan kente giriş kapısının güneyinde büyük bir kule yer almaktadır. Kentin diğer yapıları agora, doğal kayaya oyulmuş çeşme ve iki adet tapınak sayılabilir.

       

Bu kentin akropolinde blok taşların oyulması ile yapılmış yekpare lahitler önemli kalıntılar arsındadır. Kent olasılıkla geç Roma döneminde Lamotis olarak adlandırılan bölgenin başkenti durumunda idi. Dağlık Klikya bölgesinin kültürünü ve sanatını en iyi şekilde yansıtmaktadır. Kent en görkemli dönemini Callianus zamanında geçirmiş olmalıdır.

 

 

4.    NEPHELİS ( MUZKENT )

 

Kentin adına arkeoloji literatüründe rastlanmamıştır. Ancak Nephelis olarak lokalize edilebilir. Ulaşımı Gazipaşa Mersin karayolunun 15. km’ sinde güneye sapan 5 km ‘lik yolla sağlanmaktadır. Kent üç bölümden oluşmaktadır.

           A ) Ala Kilise olarak bilinen düzlükte yer alan yapı kalıntısı.

           B ) Akrapol ve yamaçları

           C ) Kuzey kısmı

Birinci bölümdeki yapı dikdörtgen planlı çok mekanlıdır.

 

İkinci bölümdeki akrapol kuzeyindeki küçük tepenin üzerinde ve yamaçlarında yer alır. Sur duvarları kısmen sağlamdır. Burada tapınak niteliğini taşıyan bir yapı kalıntısı vardır.

Üçüncü bölüm ise tahrip olmuş tek bir yapının bulunduğu yerdir. Kentin geniş bir akrapolü ve taş yatağı vardır.

 

HASDERE KÖYÜ’NDEKİ TÜRBE VE MEZARLAR

 

Gazipaşa İlçesi’ nin 5-6 km uzaklıkladır. Gazipaşa İlçesi’ nin ilk yerleşim yeri olduğu söylenen bu köyde yöre mimarisini yansıtan sivil mimarlık örnekleri bulunmaktadır. Burada bulunan türbenin kime ayit olduğu bilinmemektedir. Tek kare mekandan oluşmakta üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbe geçişleri tromplarla karşılanmıştır. Herhangi bir süslemesi yoktur. Yakın zamanda köylüler tarafından onarılmıştır.

 

 

HALİL LİMANI

 

Alanya Gazipaşa sınırında bulunmaktadır. İotape Antik Kenti’ nin Chasasıdır. Apsis kısmı büyük oranda sağlam kalmış 31.30 metre uzunluğunda bir bazelika harabesi vardır. Apsisin iç kısmında mozaikten yazılmış yazı izleri mevcuttur. Bazelikanın dışında mezar yapıları deniz kenarındaki evler ise kuzeyde yer almaktadır.

 

5.    ALTIKAPI HAN

 

Gazipaşa İlçesi’ nin Yakacık I. Köyü sınırları içerisinde yaklaşık dikdörtgen planlı moloz taş ve harç kullanılarak yapılmış önde revak kısmı yer almaktadır. Revak açıklıkları kemerli kapılarla sağlanmış. Bunlardan üç 

tanesi tam olarak kalmış diğerleri yıkılmış durumdadır.

Bunun dışında yapı sağlam olup, revakın kuzey yönünde birbirine paralel altı uzun mekan yer almaktadır. Mekanlar birbirine kemerli kapılarla bağlanmaktadır. Mekanlar içerisinde mazgal delikleri aydınlatmayı sağlamaktadır. Yapı yanındaki köşkle bağlantılı bir han olabilir.

 

A - BIÇKICI MANASTIRI

 

Gazipaşa İlçesi’ nin güneyindeki geniş düzlükte denize doğru uzanan Selinus’ un 3 kmkuzeybatısında bulunan bu mevkide zor ulaşıla bilinir yükseklikte erken Bizans döneminde tarihlenen manastır yapıları denilebilecek kalıntılar yer almaktadır. Tüm yapılar yerel moloz taşlardan bol harçlı yapılmış olup, tüm yapıların merkezinde sayılabilecek üç motifli dairevi apsisli bir bazilika vardır. Sadece kuzey duvar ayakta kalmıştır. Kilisede en az iki belki üç yapı evresi görünmektedir. Daha sonra sarnıca dönüştürülmüştür.

 

   8.   B - ORTA ÇAĞ KULESİ – BIÇKICI

 

Kayhalar Beldesinde yer alan Bıçkıcı Manastırının batı tarafındaki sahil düzlüğünde yer alan iki katlı moloz taş duvar örgülü yapıdır. Kareye yakın planlıdır. İki katlıdır. Beşik tonozla örtülüdür. Alt katta batı ve doğu duvarları yıkılmıştır. Batı üst kat duvarında ve güneyde birer pencere bulunmaktadır.

 

 

6.    CESTRUS – MACAR ÖRENİ

 

Gazipaşa İlçesi’ nin 6 km güneydoğusunda haritalarda Kilisetepe olarak gösterilen 350 metrelik yükselti üzerinde yer alır. Kalıntılar yaklaşık 400 metrekarelik bir alana yayılmıştır. Yazıtlara göre Cestrus Antik Kenti olarak lokalize edilmiştir. Kenti çevreleyen sur duvarları tepedeki plato boyunca uzanmakta ve güney yönde hala görünmektedir. Surun çevrelediği plato üzerinde geniş bir agora, Vepasianus’ a ait olduğu sanılan bir tapınak, bunu güneyinde Antonius tapınağı ve agoranın doğusunda bir anıtsal mezar bulunmaktadır. Kent yazıtlara göre MS 1 ve 2. yy’ a tarihlenmektedir.

Manavgat Nerededir Google Mapsta Manavgat


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Location Klasik Keyifler 2012

Manavgat Ziyareti yapmayı Düşünüyorsanız size küçükde olsa bir bilgi vermesi amacıyla Manavgat gezinizde yol gösterici olacak bu sayfada,Manavgat tanıtım videosu,Manavgat görülebilecek yerlerle ilgili tanıtım filmini izlemek faydalı olacaktır.Manavgat tanıtım filmini izleyin

Ucuz Manavgat Otobüs BİLETİ Almak İçin Tıkla

Ucuz Manavgat Otobüs BİLETİ Al

Ucuz Manavgat Uçak BİLETİ Almak İçin Tıkla

Manavgat Tanıtım Filmi

Manavgat Gezilecek Yerleri İZLE

Manavgat Manzaraları

Antalya Manavgat Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO Haberi Oku, Antalya Manavgat Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO Haberi Paylaş ve Yorum Yap
Etiketler; »Manavgat Turizm »Manavgat Gezi Rehberi »Manavgat Otobüs Uçak Bileti
Etiketler » Manavgat Turizm   » Manavgat Gezi Rehberi   » Manavgat Otobüs Uçak Bileti  

DİĞER SEYAHAT HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri
otobus ucak bileti
OnlineALL.Net Güvenli Site OnlineALL.Net Facebook OnlineALL.Net Twitter OnlineALL.Net Google+