Online Otobüs Uçak Bileti Uçak Bileti Al
  • has-turizm-otobus-bileti-onlineallnette
  • varan-turizm-otobus-bileti-sitemizde
  • ulusoy-turizm-otobus-biletleri-sitemizde
  • metro-turizm-online-otobus-bileti-al
  • otobus-ucak-biletiniz-artik-hem-android-hem-de-iphone-ipadde
  • otobus-ucak-biletleriniz-iphone-ve-ipadde-ucretsiz-indir
  • otobus--ucak-bileti-android-ile-cebinizde
Hava - Yol - Trafik - Mesafe Hesaplama »
Adana Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO - Online Ucuz Otobüs Bileti Al - OnlineALL.Net

Adana Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO

Adana Seyahat Rehberi ve Tanıtım Filmi videosu

COĞRAFİ DURUM

Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana; doğuda Osmaniye,Kahramanmaraş,Gaziantep,batıda İçel,kuzeybatıda Niğde,güneydoğuda Hatay gibi illerle ve güneyde Akdeniz'e olan sınırları ile Akdeniz Bölgesinin Çukurova Bölgesinde bulunmaktadır.Tüm ova Adana Ovası olarak adlandırılır fakat güney bölümünde kalan parçaya Çukurova ve kuzey tarafta kalan bölüm ise Yukarıova veya Anavarza denir.Şehir Seyhan Nehrinin iki yakasında 350-380 kuzey enlemi ve 340-360doğu boylamında yer almaktadır.

Yüzölçümü          : 14.030 km2
Rakım :  23  m
Rakım Farkı :  5 - 3756 m
Dağlar : % 49
Sınır Alanı : % 23
Ova : % 28
Tarımsal Arazi : % 38
Mera : % 3
Akdeniz Kıyısı : 160  km 

 

 

DAĞLAR ve TEPELER

Şehirin kuzeybatısı,kuzeyi ve kuzeydoğusu Orta Toroslar adı verilen dağ sistemleri ile çevrilmiştir.Şehrin doğu sınırı Toroslar dağ sisteminin bir parçası olan Amanos Dağlarına uzanmaktadır.Doğudaki sınır Orta Toroslar'da üç farklı dağ dizisi olarak görülmektedir.Bunlar batıdan başlayan Bolkar Dağları,Aladağlar ve Tahtalı Dağlar'dır.Buna ek olarak ,Orta Torosların kuzeydoğu uzantısını oluşturan Binboğa Dağları sınırın ötesine gider ve Kahramanmaraş'a uzanır.Önceki ismi Bulgar Dağları olan Bolkar Dağları doğuda uzun bir kanal gibidir ve yerbilimcilerinin Taşeli Platosunun içinde Ecemiş Koridoru olarak adlandırdıkları derin kanyonla sınırlıdır.Batıda küçük tepecik olarak başlayan Bolkar Dağları kuzeydoğuya gittikçe yüksek belirgin sıradağ halini alır.
. Yükselti, kütlenin batısında 2.500 m'yi geçmediği halde (en yüksek tepeler 2.474 m ile Yüğlük Tepesi ve 2.418 m ile Kümbet Tepe), orta kesimlerde birden 3.000 m yi aşar. (Aydos Dağı 3.480 m) Kuzeydoğuya gidildikçe, 3500 m. yi aşan dağların, en yüksek tepesi olan Medetsiz Tepesi de (3.524 m) bu kesimdedir. Dağların üzerindeki diğer önemli doruklar; Gâvur Dağı (3.337 m), Yıldız Tepe (3.314 m), Meydan Dağı (3.132 m) ve Hacıhalil Dağı'dır (3.107 m)

 

Bolkar Dağları

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan Bolkar Dağları'nın uzunluğu yaklaşık 150 km genişliği ise yer yer 40-50 km yi bulur ve Ereğli ovası ile Akdeniz kıyıları arasında aşılması güç bir duvar gibi yükselir. Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu arasında da ulaşımı engelleyici bir set oluşturan Bolkar Dağları'nın doğudan aşıldığı düzenli bir karayolu yoktur. Başlıca karayolları kütlenin kuzeyinden ve güneyinden geçer. Bunlardan doğuda olanı, kara ve demiryolunun bir ölçüde birbirini izlediği Ecemiş Koridoru, bir de Antik Çağ'daki adı 'Pylae Ciliciae' olan Gülek Boğazı'dır.     

 

Aladağlar

İldeki dağların en yüksek tepelerinin bulunduğu Aladağlar, kuzeydoğu yönünde yaklaşık 100 km. uzanır. Genişliği ise 40 km kadardır. Batıda Çakıt Suyu Vadisi ile Pozantı ve Kırkpınar Dağları'ndan, Ecemiş Koridoru ile de Bolkar Dağları'ndan ayrılır. Aladağlar, Zamantı Suyu, Eğlence Deresi, Çakıt Suyu ve bunların kolları ile parçalanmıştır. Dağların yamaçlarında gür kaynaklara rastlanır. Batı yamaçları doğu yamaçlarına göre daha diktir. Kuzeye bakan yamaçlarda buzul aşındırmasının izlerine rastlanır. 3.200 m yükseklikte görülen bu izler, boyları 1 km’yi geçmeyen küçük buzullar halindedir. Genellikle vadileri izleyen bu buzullar, yer yer de küçük çaplı buzul gölleri oluşturur. Bu göller Yedi Göller adıyla anılır. Yoğun ormanlar ve çeşitli bitki katlarıyla Aladağlar'ın görkemli bir görüntüsü vardır. Bol sulu akarsuları ve yemyeşil otlar ve ormanlarıyla özellikle yazın Akdeniz'in bunaltıcı sıcağından uzak, yaylalar kuşağı gibidir. Bu dağlar üzerinde yer alan Pozantı, Çamalan, Tekir, Bürücek yaylaları bir plato özelliği gösterirler.  Aladağlar üzerindeki başlıca yükseklikler, Demirkazık Tepesi (3.756 m) Torosan Dağı ve Kaldı Dağı (3.374 m), Kol Tepesi (3.588 m) ve Karanfil Dağı (3.059 m) dır. Bunlardan Demirkazık Tepesi, Toros Dağları'nın da doruğudur.


     
Tahtalı Dağları 

Seyhan Irmağı ile Zamantı (Sanvantı) ve Göksu kolları arasında uzanan dağların tümüne denir. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bu dağların üzerinde, Koç Dağı, Soğanlı Dağı, Beydağı, Alaylı Dağı, Bakır Dağı gibi doruklar sıralanır. Tahtalı Dağları Seyhan ve Ceyhan vadileri arasında uzanan Binboğa Dağları'yla birlikte eskiden antitoros denilen dağların bir koludur. Dağlar güneye doğru vadilerle parçalanmış ve geçilmez bir görünüş almıştır. Kuzeydoğuda hemen hemen çıplak olan bu dağlar güneye doğru daha ormanlık bir bitki örtüsüyle kaplıdır. Orta Toros Sistemi içindeki dağlar üzerinde Gülek Boğazı'ndan başka, Kozan'ın Akçalıuşağı Köyü’nden sonraki Elmedere Geçidi bulunmaktadır.

 

OVALAR

Bütünüyle Adana Ovası adı verilen havzanın güneyde kalan bölümüne Çukurova, kuzeyde kalan bölümüne ise yukarı ova Anavarza denir. İki ovayı Misis Dağları ayırır. Tepe özelliği gösteren bu dağların en yüksek noktası olan Cebelinur Dağı'nın yüksekliği 770 m.’ dir. Çukurova Türkiye'nin en geniş delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Berdan (Tarsus) Çayı'nın getirdiği alüvyonlardan oluşmuştur ve karışık yapılıdır. Sınırları coğrafyacılar arasında tartışma konusudur. Bazılarına göre Yukarıova ile birlikte, güneydeki ovanın ikisine birden Çukurova denir. Yörede oturanlar da Çukurova adını bu geniş anlamıyla kullanırlar. Orta Toros eteklerinden Akdeniz'e kadar uzanan ovanın bütününü Adana Ovası adıyla anmak ve daha çok sayıda ova birimlerine ayırmak mümkündür. Yüreğir, Misis, Ceyhan, Haruniye, Osmaniye ve Yumurtalık ovaları gibi. Bu ovaların en büyüğü 205.000 hektar genişliğindeki Ceyhan Ovası, diğeri ise 125.000 hektarlık Yüreğir Ovası'dır. Ceyhan Ovası'nın denizden yüksekliği 20-50 m Yüreğir Ovası'nın ise 0-50 m arasında değişmektedir. Adana ovası, il topraklarının %27'sini kaplamaktadır.

 

NEHİRLER, BARAJLAR VE GÖLLER

 

Akdeniz Bölgesinin en büyük ırmakları olan Seyhan ve Ceyhan, Adana toprakları içinden akar. Düzensiz rejime sahip olan Seyhan Nehri; Toros Dağları’ndan Zamantı adıyla çıkar, çeşitli kollardan sonra Göksu ile birleşerek Seyhan adını alır ve batıda İçel sınırında Deli Burnu'nda denize dökülür. Seyhan Nehri’nin uzunluğu 560 km.’dir.
Ceyhan Nehri (509 km) Adana ve Akdeniz Bölgesi'nin ikinci büyük ırmağıdır. Elbistan'ın kuzeyindeki dağlardan doğar. Hurma suyu, Söğütlü Deresi, Göksu Çayı ile birleşerek Ceyhan Irmağı yaklaşık 2.500 yıl öncesine kadar, Seyhan gibi Karataş'ın batısında denize ulaşırken, sonradan Bebeli Boğazını yararak doğuya dönmüş ve İskenderun Körfezine dökülmeye başlamıştır. 1.935 yılında meydana gelen taşma sonucunda güneye yönelmiştir. O tarihten beri Hurma Boğazında denize dökülmektedir. Ceyhan Nehri’nin uzunluğu ise 509 km’dir.

İl’de bulunan Seyhan Barajı ve gölü, Kozan Barajı ve gölü, Nergizlik Barajı ve gölü, Çatalan Barajı ve gölü ülke genelinde de önemli barajlar arasındadır. Güneyde kıyıda denize açılan Ağyatan, Akyayan, Akyatan ve Tuzla Gölü gibi birkaç kıyı gölü ile birlikte, Aladağlar üzerinde Yedigöller adı verilen küçük buzul göllerle, Karaisalı ilçesi yakınlarındaki Barak Köyü sınırları içinde alabalığıyla ünlü Karstik Dipsiz Göl bulunmaktadır.

 

iKLİM

Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bölgede meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşur. Ortalama yağış miktarı 625 mm dir. Yılın ortalama 74 günü yağışlı geçer. Yağışlar %51 kışın, %26 ilkbaharda, %18 sonbaharda, %5 yazın düşer. Yazın havanın nemle yüklü olmasına karşılık, bazı yıllarda hiç yağış düşmediği görülür. Yazın bir alçak basınç merkezi olan Çukurova'ya denizden ve Toroslar'dan hava akımı olur. Böylece dinamik nedenli bir yüksek basınç merkezi oluşur. Bir taraftan denizden gelen nemli hava, diğer taraftan barajlar ve ovanın sulanması nedeniyle nem artar. İklimin ve enlemin etkisiyle ısınan hava, birikim nedeniyle ağırlaştığı için yükselemez ve doyma noktasına ulaşamaz. Böylece yazın nem yüklü sıcak bir hava görülür. Ortalama nisbi nem % 66 olmakla beraber, yazın % 90'ın üzerine çıkar. 37 yıllık ortalama sıcaklık 18.7 C'dir. En soğuk ay Ocak, en sıcak ay Ağustos'tur. Ocak ayı ortalaması 9 C, Ağustos ayı ortalaması 28 C'dir. Ovanın sıcak olmasına karşılık, ilin topraklarında yükselti ve yüzey şekillerine göre iklim şartları çok değişir. Yağışlarda da değişme görülür. Dağlık kesimde yağışlar doğal olarak fazladır(Feke'de 930.5 mm. Saimbeyli'de 805 mm.) Ovada ender olarak görülen kar, dağlarda erken başlar ve bazan aylarca kalır. Adana'da yılın 195.6 günü yaz günüdür. Bu günlerin 134.4'ü tropik gün olarak belirlenmiştir.

 

BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

Adana çevresindeki bitki örtüsü, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. 700-800 m'ye kadar bodur ağaçlardan oluşan makiler görülür. Ancak, özellikle yerleşim ve tarım alanlarının yer aldığı alçak düzlüklerde, doğal bitki örtüsü insan eliyle büyük tahribe uğramış, çoğu yerde bütünüyle ortadan kaldırılmıştır. Daha önceleri bu yerlerin doğal bitki örtüsünü, dayanıklı kızılçam ve bazı meşe ormanları oluştururken, bütün Akdeniz bölgesinde geniş yayılma gösteren maki topluluğu, ormanların yok edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ormanların ortadan kaldırılmadıkları yerlerde, hemen kıyı gerisinde başlayan ve 800 m'ye çıkan maki toplulukları içinde rastlanan küçük kızılçam orman kalıntıları, bu durumun kanıtıdır. 

800 m'den başlayan ormanlar, daha alçak düzeylerde yayvan yapraklı ağaçlardan (çoğunlukla meşe), daha yükseklerde ise iğne yapraklı ağaçlardan (sedir) oluşur. Yaz mevsiminin kuraklığı ve uzunluğu bitki örtüsündeki çeşitliliği azaltır. 2.800 m'den sonra yavaş yavaş seyrelen sedir toplulukları, yerlerini Alp, Alp altı ve Alp tipi çayırlara bırakır. Alp tipi çayırlar sayısız çiçekleriyle bir halı görünümündedir.

 

Jeolojik Yapı

 Adana ilinin genel jeolojik yapısı dağlık kesim ve ovalık kesim olarak iki kesimde incelenir.
 


1. Dağlık Kesim (Doğu Taridler Kuşağı)

Doğu Taridler Kuşağı Alp dağlarının bir devamı olan Toros Dağları genç dağlar olup, III. Jeolojik dönemin ikinci yarısında meydana gelmiştir. Ancak ilk jeolojik dönem olarak kabul edilen Alt Kambriyene ait yüksek derecede metamorfizmaya uğramış sedimenter kayaçlarla başlamaktadır. Aladağlar genellikle, Karbonifer sonu ile Permiyen başı (yaklaşık 280 milyon yıl önce) ve Tebeşir Dönemi (yaklaşık 136-65 milyon yıl önce) kalkerlerinden oluşmuştur. Bu kalker kütleler arasında yer yer ultrabazik nitelikli efit kayaçlar bulunur. Tahtalı Dağları'nın yapısına I. Zaman kıvrımlı şist ve kireç taşlarıyla yeşil kayalar hakimdir. Bolkar Dağları'nın temelini de Aladağlar gibi kar bonifer sonu ile Permiyen başına ait kireç taşları oluşturur. Pekçok kez deprem ve yanardağ etkinliklerine uğrayan Bolkar Dağları, III. Zamandaki Alp Dağı oluşumuyla bugünkü biçimini almıştır. Yerkabuğundaki büyük yüzey şekillerinin oluşumuna yol açan eguojenik hareketlerin sonuncusu ise, dağların günümüzdeki yüksekliğine ulaşmasını sağlamıştır. Bolkar Dağları'nın yüksek kesimlerinde IV. Zamana (Kuvaterner) ait buzlaşmanın izleri görülür.

 

2. Ovalık Kesim

Ovalık Kesim alüvyal materyallerden oluşmaktadır. Çukurova Bölgesinde kireçtaşı oluşumları ile dördüncü zaman alüvyalleri yayılım gösterir ve ildeki ovaları oluşturur. 

Adana Havzası III. zamanın sonlarına doğru deniz ve kara kökenli sedimentlerin çökelmesi ile oluşmuştur. Karışık yapılı bir delta olan Çukurova'nın güneyindeki bölüm, Halosende (y.10 bin yıl öncesinden bu güne) alüvyon yığılmasıyla yeni eklenmiştir. Bunun gerisinde Pleishosen'e (y. 2,5 milyon yıl 10 bin yıl önce) ait daha eski bir delta vardır. Bu eski deltanın yüzeyleri bugün üç ayrı taraça halinde yüksekte kalmıştır.

Oteller ve Restourantlar
 
 
BAKANLIĞIMIZDAN BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ
ADI ADRESİ TELEFONU SINIFI
Hilton Sa Oteli  Sinanpaşa Mah. 1 Sok. Yüreğir  355 50 00 
Seyhan Oteli  Reşatbey Mah.Turhan Cemal Beriker Blv.  457 58 10 
Sürmeli Adana Oteli  İnönü Cad. Kuruköprü Seyhan  352 36 00 
Mavi Sürmeli Oteli  İnönü Cad.No:151 Seyhan  363 34 37 
Park Royal Hotel Luxury  Özler Cad. No:22 Seyhan  363 53 53 
Erten Oteli  Kuruköprü Mah. Sefa Özler Cad. No:53 Seyhan  359 53 98 
Masel Otel  Karalarbucağı Mevki Beyazevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:46 Çukurova   
Çukurova Park Oteli  Kuruköprü Mah.İnönü Cad. No:99 Seyhan  363 37 77 
İnci Oteli  Kurtuluş Cad. Kuruköprü No:6 Seyhan  435 82 34 
Sedef Oteli  Turhan Cemal Beriker Bl. No:203 Seyhan  435 02 53 
Ekinci Garden Business Hotel  Reşatbey Mah. 62013 Sok. No:35 Seyhan  889 00 80 
Otel Şenbayrak City  Kuruköprü Mah. Özler Cad. NO:14/A Seyhan  666 00 00 
Adana Plaza Otel  Sümer Mah. Baraj Cad. No:55 SEYHAN  453 16 16 
Şenbayrak Plus Otel  Reşatbey Mah. Adalet Cad. No:18 Seyhan   
Adana Park Otel  Döşeme Mah. 60008 Sok. No:4-B Seyhan  432 69 69 
Hk. Kaya Premium Hotel  Reşatbey Mah.Turhan Cemal Ber. Blv. No:16/A SEYHAN  888 0 333 
İbis Otel  Çınarlı Mah. Dr.Ali Menteşoğlu Cad. No:14 Seyhan  355 95 00 
Öyküm Otel  Yeni Mah. Orman Yolu Üzeri Karataş   681 25 08 
Adana Airport Oteli  Emek Mah.T.Cemal Beriker Blv.No:170  432 26 26 
Ziyapaşa Park Otel  Kurtuluş Mah. 1.Bölge Bucağı(24pafta,504ada,34parsel)   
Mavi Göl Oteli  Karslılar Mah. 82096.Sok.No:4 Çukurova  322 94 45 
Otel My Afrodit  Hipodrum Civarı Sarıhamzalı Köyü  429 30 30 
Küçüksaat Kristal Oteli  Kuruköprü Mah. Sefa Özler Cad. No:5 Seyhan  352 45 20 
Edi's Premier      
Emir Royal Hotel Luxury  Kuruköprü Mah. Sefa Özler Cad. No:49 Seyhan  359 69 69 
Aksoy Oteli  Abidinpaşa Cad. 1 Sok. No:9 Seyhan  351 02 10 
A Doruk Oteli  Kuruköprü Mah. İnönü Cad. No:89 Seyhan  363 35 12 
Koza Oteli  Özler Cad. No:103 Seyhan  352 58 57 
Çavuşoğlu Oteli  Çınarlı Mah.Ziyapaşa Bul. No:195 Seyhan  363 26 87 
Akdeniz Oteli  İnönü Cad. No:14/1 Seyhan  363 15 11 
Le Grand Oteli  Turan Cemal Beriker Cad. No:395 Seyhan  459 24 59 
Polat Elit Otel  Karasoku Mah. Kızılay Cad. No:45 Seyhan  550 00 00 
TST Mola Seyhan (Kuzey)  Tarsus-Adana-G.Antep Otoyolu 86.Km. SARIÇAM  495 22 02  Motel 
TST Mola Seyhan (Güney)  Tarsus-Adana-G.Antep Otoyolu 68.Km. Sofulu Köyü/SARIÇ  495 22 02  1. Sınıf 
Hotel Adanava  Ceyhan Yolu Üzeri EBK Karşısı No:184 Yüreğir    Motel 
TST Mola  Adana-G.Antep Oto. Şambayadı Köyü ÇUKUROVA  495 22 02  Motel 
Sezer Motel  Kamışlı Menemenci Köprüsü yanı Pozantı  589 88 46  Motel 
Akkoç Butik Otel  Cemalpaşa Mah. 63005 Sok. No:22 Seyhan  459 10 00  Butik Otel 
Riva Reşatbey Butik Ot.  Reşatbey Mah. Adalet Cad. No:20 Seyhan  401 00 00  Butik Otel 
Şehri Saray(Müstakil Apart Otel)  Reşatbey Mah. 62005 Sok. No:23 Seyhan  458 21 21  Apart 
Hotel Bosnalı (Özel Belgeli)  Kayalıbağ Mah.Seyhan Cad. No:29 Seyhan  359 80 00  Özel 
 
BAKANLIĞIMIZDAN TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ LOKANTALAR
ADI ADRESİ TELEFON
Lagos Lokantası  S. Demirel Bulvar 4/A Çukurova  235 26 26 
Hasan Usta Kebap  Yurt Mah.Turgut Özal Bul.Kurttepe Kavşağı No:2 Çukurova  247 00 00 
Premier Restorant  Ruh ve Sinir Hast. Karşısı Çukurova  239 94 25 
Tuff's Road House Lok.  Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. No:30 Bilgen Apt. Zemin Kat  454 63 54 
Cosecha Lokantası  Cemalpaşa Mah. 6 Sok. No:11 Balkaroğlu Apt. Seyhan  454 14 44 
Nihat Restorant  Adana Şakirpaşa Hava Alanı İçi Seyhan  435 77 97 
Mıstık Usta Güney Mola Tesisleri  Yılankale Servis Alanı Altıkara Köyü Otoban içi Ceyhan  646 81 63 
Mıstık Usta Kuzey Mola Tesisleri  Yılankale Servis Alanı Altıkara Köyü Otoban içi Ceyhan  635 20 61 
Friends Restaurant  Kışla Mah. Mithat Özsan Bulv. No:215/D Yüreğir  338 66 40 
Balcalı Restoran  Ç.Ü. Kampus Girişi Balcalı Köyü Sarıçam  338 65 00 
Park Zirve Zaimoğlu (Günübirlik Tesis)  Karslılar Köyü Mevkii YSE Evleri Çukurova  231 24 04 
Kaktüskent Günübirlik Tesis  Güzel Yalı Mah. 81075 Sok. No:18/A Çukurova  234 70 70 

 

Adana Ziyareti yapmayı Düşünüyorsanız size küçükde olsa bir bilgi vermesi amacıyla Adana gezinizde yol gösterici olacak bu sayfada,Adana tanıtım videosu,Adana görülebilecek yerlerle ilgili tanıtım filmini izlemek faydalı olacaktır.Adana tanıtım filmini izleyin

Adana Uçak Bileti Al

Adana Otobüs - Uçak BİLETİNİZİ BURADAN ALABİLİRSİNİZ

Adana Tanıtım Filmi

Adana Gezi Rehberi

Adana Belgeseli

Adana Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO Haberi Oku, Adana Gezi Rehberi ve Tanıtım Filmi İZLE-VİDEO Haberi Paylaş ve Yorum Yap
Etiketler; »Adana Uçak Bileti Al »Adana Uçak Seferleri » Adana Otobüs Bileti Al »Adana Otobüs Bilet Fiyatı
Etiketler » Adana Uçak Bileti Al   » Adana Uçak Seferleri   » Adana Otobüs Bileti Al   » Adana Otobüs Bilet Fiyatı  

DİĞER SEYAHAT HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri
otobus ucak bileti
OnlineALL.Net Güvenli Site OnlineALL.Net Facebook OnlineALL.Net Twitter OnlineALL.Net Google+